Privacy en beveiliging

De Servicevoorwaarden van Green Spark Plug Co Ltd

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op www.gsparkplug.com, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  5. draag het materiaal over naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door The Green Spark Plug Co Ltd worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van The Green Spark Plug Co Ltd worden geleverd op een 'as is'-basis. The Green Spark Plug Co Ltd geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schendingen van rechten.
 2. Verder geeft The Green Spark Plug Co Ltd geen garantie of doet geen beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zullen The Green Spark Plug Co Ltd of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen te gebruiken op De website van The Green Spark Plug Co Ltd, zelfs als The Green Spark Plug Co Ltd of een geautoriseerde vertegenwoordiger van The Green Spark Plug Co Ltd mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op de website van The Green Spark Plug Co Ltd kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. The Green Spark Plug Co Ltd garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. The Green Spark Plug Co Ltd kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. The Green Spark Plug Co Ltd doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

The Green Spark Plug Co Ltd heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door The Green Spark Plug Co Ltd van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

The Green Spark Plug Co Ltd kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cheshire en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van The Green Spark Plug Co Ltd om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, www.gsparkplug.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

Informatie die we verzamelen

Gegevens loggen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standard loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Deze gegevens worden beschouwd als "niet-identificeerbare informatie", aangezien ze u op zichzelf niet persoonlijk identificeren. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer zijn, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis/postadres
 • Betalingsinformatie

Deze gegevens worden beschouwd als "identificerende informatie", omdat ze u persoonlijk kunnen identificeren. We vragen alleen om persoonlijke informatie die relevant is om u een dienst te leveren en gebruiken deze alleen om deze dienst te helpen verlenen of verbeteren.

Hoe we informatie verzamelen

We verzamelen informatie op eerlijke en wettige wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt. U bent vrij om ons verzoek om deze informatie te weigeren, met dien verstande dat we u zonder deze informatie mogelijk niet in staat zijn om u bepaalde van uw gewenste diensten te leveren.

Gebruik van informatie

We kunnen een combinatie van identificerende en niet-identificerende informatie gebruiken om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe ze onze diensten gebruiken en hoe we hun ervaring van onze website in de toekomst kunnen verbeteren. We maken de details van deze informatie niet publiekelijk bekend, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in rapporten over trends op het gebied van website en klantgebruik.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met updates over onze website en diensten, samen met promotionele inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van promotionele inhoud, kunt u de "afmelden"-instructies volgen die naast elke promotionele correspondentie van ons worden gegeven.

Gegevensverwerking en opslag

De persoonlijke informatie die we verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. We dragen alleen gegevens over binnen jurisdicties die onderworpen zijn aan wetgeving inzake gegevensbescherming die onze toewijding aan het beschermen van de privacy van onze gebruikers weerspiegelt.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is om een ​​dienst te verlenen, of om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Hoewel we deze gegevens bewaren, zullen we ze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en absolute gegevensbeveiliging niet kan garanderen.

Als u verzoekt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of als uw persoonlijke gegevens niet langer relevant zijn voor onze activiteiten, zullen we deze binnen een redelijke termijn uit ons systeem wissen.

Koekjes

We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en elke keer dat u de site bezoekt opent, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Toegang van derden tot informatie

We gebruiken diensten van derden voor:

 • Analytics-tracking
 • Gebruikersverificatie
 • Adverteren en promoten
 • Contentmarketing
 • Email reclame
 • Verwerking van betalingen

Deze diensten hebben uitsluitend toegang tot onze gegevens om namens ons specifieke taken uit te voeren. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met hen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We geven hen geen toestemming om onze gegevens openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

We kunnen van tijd tot tijd beperkte toegang tot onze gegevens toestaan ​​aan externe consultants en bureaus met het oog op analyse en verbetering van de dienstverlening. Deze toegang is alleen toegestaan ​​voor zolang als nodig is om een ​​bepaalde functie uit te voeren. Wij werken alleen samen met externe bureaus waarvan het privacybeleid aansluit bij dat van ons.

We zullen overheids- en rechtshandhavingsverzoeken om gegevens weigeren als we van mening zijn dat een verzoek te breed is of geen verband houdt met het vermelde doel. We kunnen echter meewerken als we van mening zijn dat de gevraagde informatie nodig en gepast is om te voldoen aan juridische procedures, om onze eigen rechten en eigendommen te beschermen, om de veiligheid van het publiek en van een persoon te beschermen, om een ​​misdrijf te voorkomen, of om te voorkomen wat we redelijkerwijs geloven dat het illegale, wettelijk strafbare of onethische activiteiten zijn.

We delen of verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan marketeers of derden.

Grenzen van ons beleid

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de eigen verzameling en verwerking van gegevens door The Green Spark Plug Co Ltd. We werken alleen samen met partners, gelieerde ondernemingen en externe providers van wie het privacybeleid overeenkomt met het onze, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen via onze website. Als u een geregistreerde gebruiker bent op www.gsparkplug.com, zullen we u op de hoogte stellen via de contactgegevens die in uw account zijn opgeslagen. Uw voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen in dit beleid wordt beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Uw rechten en plichten

Als onze gebruiker heeft u het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U heeft het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U hebt het recht om persoonlijke informatie over u te corrigeren en bij te werken, en om verwijdering van deze informatie te vragen. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen met behulp van de tools in uw accountconfiguratiescherm.

U hebt het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, terwijl u het recht behoudt om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te gebruiken. U hebt het recht om u af te melden voor gegevens over u die worden gebruikt in beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd.

Neem gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens en persoonlijke informatie.

De gegevensbeheerder van Green Spark Plug Co Ltd
Thomas Groen
[e-mail beveiligd]

De functionaris voor gegevensbescherming van Green Spark Plug Co Ltd
Thomas Groen
[e-mail beveiligd]

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Cookie beleid

We gebruiken cookies om uw ervaring van www.gsparkplug.com. Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacybeleid van The Green Spark Plug Co Ltd en heeft betrekking op het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We bieden ook basisinformatie over services van derden die we mogelijk gebruiken, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun service, hoewel ze niet onder ons beleid vallen.

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, dient u uw browser te instrueren om cookies van ons te weigeren www.gsparkplug.com, met dien verstande dat we u mogelijk niet kunnen voorzien van sommige van uw gewenste inhoud en diensten.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u deze bezoekt, meestal met informatie over de website zelf, een unieke identificatiecode waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, aanvullende gegevens die het doel dienen van de cookie en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelijk te maken (bijv. inloggen), om het gebruik van de site te volgen (bijv. analyse), om uw gebruikersinstellingen op te slaan (bijv. tijdzone, meldingsvoorkeuren) en om uw inhoud te personaliseren (bijv. advertenties, taal). .

Cookies die zijn ingesteld door de website die u bezoekt, worden normaal gesproken "first-party cookies" genoemd en volgen doorgaans alleen uw activiteit op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (d.w.z. derde partijen) zijn ingesteld, worden "cookies van derden" genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Soorten cookies en hoe we ze gebruiken

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw beleving van een website en maken kernfuncties zoals gebruikersaanmeldingen, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk. We gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Doorgaans is deze informatie anoniem en samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden over alle sitegebruikers, om bedrijven te helpen gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten te identificeren en te diagnosticeren die hun gebruikers kunnen tegenkomen, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door services van derden. We gebruiken prestatiecookies op onze site.

Functionele cookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en eventuele instellingen die u mogelijk configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u op maat gemaakte, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten aanbieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door een service van derden. We gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting-/advertentiecookies

Targeting-/advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter en geschikter is voor u en uw interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte advertenties weer te geven of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Dit helpt bedrijven de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de inhoud die aan u wordt gepresenteerd te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door services van derden. Targeting-/advertentiecookies die door derden zijn geplaatst, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. We gebruiken targeting-/advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

We kunnen externe bedrijven en personen op onze websites in dienst nemen, bijvoorbeeld analyseproviders en inhoudspartners. We verlenen deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten te leveren die ze leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Aangezien we geen controle hebben over cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van The Green Spark Plug Co Ltd.

Onze privacybelofte van derden

We beoordelen het privacybeleid van al onze externe providers voordat we hun diensten inschakelen om ervoor te zorgen dat hun praktijken overeenkomen met die van ons. We zullen nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengen of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of uitschakelen

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat cookies van onze website worden geweigerd. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies helemaal te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website probeert een cookie in te stellen of bij te werken.

Als u websites bezoekt vanaf meerdere apparaten, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig invloed op uw ervaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.