Privacy en beveiliging

Servicevoorwaarden van The Green Spark Plug Co Ltd

1. Voorwaarden

Door naar de website te gaan op www.gsparkplug.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te decompileren of reverse-engineeren;
  4. eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of
  5. het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door The Green Spark Plug Co Ltd worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van The Green Spark Plug Co Ltd worden verstrekt op een 'as is'-basis. The Green Spark Plug Co Ltd geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft The Green Spark Plug Co Ltd geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zal The Green Spark Plug Co Ltd of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op de website van The Green Spark Plug Co Ltd, zelfs als The Green Spark Plug Co Ltd of een geautoriseerde vertegenwoordiger van The Green Spark Plug Co Ltd mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van The Green Spark Plug Co Ltd verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. The Green Spark Plug Co Ltd garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. The Green Spark Plug Co Ltd kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. The Green Spark Plug Co Ltd doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

The Green Spark Plug Co Ltd heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door The Green Spark Plug Co Ltd van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

The Green Spark Plug Co Ltd kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cheshire en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van The Green Spark Plug Co Ltd om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we op onze website van u verzamelen, www.gsparkplug.comen andere sites die wij bezitten en exploiteren.

Informatie die we verzamelen

Gegevens loggen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standard van uw webbrowser registreren. Deze gegevens worden beschouwd als ‘niet-identificerende informatie’, omdat ze u op zichzelf niet persoonlijk identificeren. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt en andere details.

Persoonlijke informatie

Wij kunnen om persoonlijke gegevens vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis-/postadres
 • Betalingsinformatie

Deze gegevens worden beschouwd als ‘identificerende informatie’, omdat ze u persoonlijk kunnen identificeren. Wij vragen alleen om persoonlijke informatie die relevant is om u een dienst te kunnen leveren, en gebruiken deze alleen om deze dienst te kunnen leveren of verbeteren.

Hoe wij informatie verzamelen

Wij verzamelen informatie op eerlijke en wettige wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt. Het staat u vrij om ons verzoek om deze informatie te weigeren, met dien verstande dat wij u zonder deze informatie mogelijk niet kunnen voorzien van een aantal van de door u gewenste diensten.

Gebruik van informatie

We kunnen een combinatie van identificerende en niet-identificerende informatie gebruiken om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe zij onze diensten gebruiken en hoe we hun ervaring met onze website in de toekomst kunnen verbeteren. We maken de details van deze informatie niet openbaar, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in trendrapporten over website- en klantgebruik.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over updates over onze website en diensten, samen met promotionele inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van promotionele inhoud, kunt u de ‘uitschrijven’-instructies volgen die bij eventuele promotionele correspondentie van ons worden verstrekt.

Gegevensverwerking en opslag

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. We dragen alleen gegevens over binnen rechtsgebieden die onderworpen zijn aan wetten op gegevensbescherming die onze toewijding weerspiegelen om de privacy van onze gebruikers te beschermen.

Wij bewaren persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om een ​​dienst te verlenen, of om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Hoewel we deze gegevens bewaren, zullen we ze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

Als u vraagt ​​om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of als uw persoonlijke gegevens niet langer relevant zijn voor onze activiteiten, zullen wij deze binnen een redelijke termijn uit ons systeem verwijderen.

Koekjes

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opvraagt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud te bieden op basis van de voorkeuren die u heeft opgegeven. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Toegang van derden tot informatie

Wij maken gebruik van diensten van derden voor:

 • Analytics-tracking
 • Gebruikersverificatie
 • Adverteren en promoten
 • Contentmarketing
 • Email reclame
 • Verwerking van betalingen

Deze diensten hebben uitsluitend toegang tot onze gegevens om namens ons specifieke taken uit te voeren. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met hen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij geven hen geen toestemming om onze gegevens voor enig ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

Van tijd tot tijd kunnen we externe adviseurs en bureaus beperkte toegang tot onze gegevens verlenen met het oog op analyse en verbetering van de dienstverlening. Deze toegang is slechts toegestaan ​​zolang als nodig is om een ​​specifieke functie uit te voeren. Wij werken uitsluitend samen met externe bureaus waarvan het privacybeleid in overeenstemming is met het onze.

We zullen verzoeken van de overheid en wetshandhavingsinstanties om gegevens weigeren als we van mening zijn dat een verzoek te breed is of geen verband houdt met het aangegeven doel. We kunnen echter samenwerken als we van mening zijn dat de gevraagde informatie noodzakelijk en gepast is om te voldoen aan juridische procedures, om onze eigen rechten en eigendommen te beschermen, om de veiligheid van het publiek en elke persoon te beschermen, om een ​​misdrijf te voorkomen, of om te voorkomen wat we redelijkerwijs kan menen dat het om een ​​illegale, juridisch vervolgbare of onethische activiteit gaat.

Wij delen of verstrekken op geen enkele andere wijze persoonlijke informatie aan derden. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan marketeers of derden.

Grenzen van ons beleid

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de eigen verzameling en verwerking van gegevens door The Green Spark Plug Co Ltd. We werken alleen samen met partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectievelijke privacypraktijken.

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectievelijke privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Als u een geregistreerde gebruiker bent op www.gsparkplug.com, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de contactgegevens die in uw account zijn opgeslagen. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Jouw rechten en verantwoordelijkheden

Als onze gebruiker heeft u het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U heeft het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U heeft het recht om persoonlijke informatie over u te corrigeren en bij te werken, en om te verzoeken dat deze informatie wordt verwijderd. U kunt uw accountgegevens op elk gewenst moment wijzigen met behulp van de tools in uw accountconfiguratiescherm.

U heeft het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, terwijl u het recht behoudt om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te gebruiken. U heeft het recht om u af te melden voor het gebruik van gegevens over u bij beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd.

Neem gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens en persoonlijke informatie.

De Groene Bougie Co Ltd Gegevensbeheerder
Thomas Groen
[e-mailadres beveiligd]

De Groene Bougie Co Ltd Functionaris Voor Gegevensbescherming
Thomas Groen
[e-mailadres beveiligd]

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Cookie Beleid

Wij gebruiken cookies om uw ervaring met onze website te verbeteren www.gsparkplug.com. Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacybeleid van The Green Spark Plug Co Ltd en heeft betrekking op het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We bieden ook basisinformatie over diensten van derden die we mogelijk gebruiken, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun service, hoewel deze niet onder ons beleid vallen.

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, moet u uw browser opdracht geven cookies te weigeren www.gsparkplug.com, met dien verstande dat we u mogelijk niet kunnen voorzien van een deel van de door u gewenste inhoud en diensten.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u dit bezoekt, en dat doorgaans informatie bevat over de website zelf, een unieke identificatiecode waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, en aanvullende gegevens die dienen om de cookie, en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelijk te maken (bijvoorbeeld inloggen), om het sitegebruik bij te houden (bijvoorbeeld analyses), om uw gebruikersinstellingen op te slaan (bijvoorbeeld tijdzone, meldingsvoorkeuren) en om uw inhoud te personaliseren (bijvoorbeeld advertenties, taal) .

Cookies die zijn ingesteld door de website die u bezoekt, worden normaal gesproken ‘first-party cookies’ genoemd en volgen doorgaans alleen uw activiteit op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (d.w.z. derden) zijn ingesteld, worden ‘cookies van derden’ genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Soorten cookies en hoe wij ze gebruiken

Essentiële koekjes

Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw ervaring van een website en maken kernfuncties mogelijk zoals gebruikersaanmeldingen, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking. Wij gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Doorgaans is deze informatie anoniem en samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden door alle sitegebruikers, om bedrijven te helpen de gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten te identificeren en te diagnosticeren die hun gebruikers kunnen tegenkomen, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden geplaatst door de website die u bezoekt (eigen website) of door diensten van derden. Wij gebruiken prestatiecookies op onze site.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en eventuele instellingen die u configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden geplaatst door de website die u bezoekt (eigen website) of door een dienst van derden. We gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting-/advertentiecookies

Targeting-/advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter en passender is voor u en uw interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte advertenties weer te geven of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Dit helpt bedrijven de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de aan u gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies kunnen worden geplaatst door de website die u bezoekt (eigen website) of door diensten van derden. Targeting-/advertentiecookies die door derden zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. We gebruiken targeting-/advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

We kunnen op onze websites externe bedrijven en individuen inschakelen, bijvoorbeeld analyseproviders en inhoudpartners. Wij verlenen deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden instellen om de diensten die zij leveren te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Omdat we geen controle hebben over cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van The Green Spark Plug Co Ltd.

Onze privacybelofte van derden

We beoordelen het privacybeleid van al onze externe leveranciers voordat we hun diensten inschakelen om ervoor te zorgen dat hun praktijken in overeenstemming zijn met die van ons. We zullen nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengen of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of uitschakelen

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, kunt u uw browser opdracht geven cookies van onze website te weigeren. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies helemaal te weigeren of om u te waarschuwen wanneer een website een cookie probeert in te stellen of bij te werken.

Als u vanaf meerdere apparaten op websites surft, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd zonder dat dit invloed heeft op uw ervaring met een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat u geen toegang heeft tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.