Privacy en beveiliging

Servicevoorwaarden van Green Spark Plug Co Ltd

1. Voorwaarden

Door naar de website te gaan op www.gsparkplug.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Licentie gebruiken

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van The Green Spark Plug Co Ltd te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door The Green Spark Plug Co Ltd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer:

 1. De materialen op de website van The Green Spark Plug Co Ltd worden geleverd op een 'as is'-basis. The Green Spark Plug Co Ltd geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft The Green Spark Plug Co Ltd geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

In geen geval zal The Green Spark Plug Co Ltd of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op De website van The Green Spark Plug Co Ltd, zelfs als The Green Spark Plug Co Ltd of een geautoriseerde vertegenwoordiger van The Green Spark Plug Co Ltd mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van The Green Spark Plug Co Ltd verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. The Green Spark Plug Co Ltd garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. The Green Spark Plug Co Ltd kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. The Green Spark Plug Co Ltd verbindt zich er echter niet toe de materialen bij te werken.

6. Koppelingen

The Green Spark Plug Co Ltd heeft niet alle sites gecontroleerd die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door The Green Spark Plug Co Ltd van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

The Green Spark Plug Co Ltd kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cheshire en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van The Green Spark Plug Co Ltd om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen op onze website, www.gsparkplug.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standard van uw webbrowser loggen. Deze gegevens worden beschouwd als "niet-identificerende informatie", omdat ze u op zichzelf niet persoonlijk identificeren. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details bevatten.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis/Postadres
 • Betalingsinformatie

Deze gegevens worden beschouwd als "identificerende informatie", omdat ze u persoonlijk kunnen identificeren. We vragen alleen persoonlijke informatie die relevant is voor het leveren van een service en gebruiken deze alleen om deze service te helpen leveren of verbeteren.

Hoe we informatie verzamelen

We verzamelen informatie op eerlijke en wettige wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt. U bent vrij om ons verzoek om deze informatie te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet kunnen voorzien van sommige van uw gewenste diensten zonder deze.

Gebruik van informatie

We kunnen een combinatie van identificerende en niet-identificerende informatie gebruiken om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe ze onze diensten gebruiken en hoe we hun ervaring van onze website in de toekomst kunnen verbeteren. We maken de details van deze informatie niet openbaar, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in rapporten over website- en klantgebruiktrends.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met updates over onze website en diensten, samen met promotionele inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van promotionele inhoud, kunt u de instructies voor "uitschrijven" volgen die naast alle promotionele correspondentie van ons worden verstrekt.

Gegevensverwerking en opslag

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. We dragen alleen gegevens over binnen rechtsgebieden die onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die onze toewijding aan het beschermen van de privacy van onze gebruikers weerspiegelen.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om een ​​dienst te verlenen of om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Hoewel we deze gegevens bewaren, zullen we deze binnen commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Dat gezegd hebbende, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat we geen absolute gegevensbeveiliging kunnen garanderen.

Als u verzoekt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer relevant zijn voor onze activiteiten, zullen we deze binnen een redelijke termijn uit ons systeem verwijderen.

Koekjes

We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en die bij elk bezoek wordt geopend, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Toegang van derden tot informatie

We gebruiken diensten van derden voor:

 • Analytics-tracking
 • Gebruikersverificatie
 • Adverteren en promoten
 • Contentmarketing
 • Email reclame
 • Verwerking van betalingen

Deze diensten hebben uitsluitend toegang tot onze gegevens om namens ons specifieke taken uit te voeren. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met hen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We geven ze geen toestemming om onze gegevens openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

We kunnen van tijd tot tijd beperkte toegang tot onze gegevens toestaan ​​aan externe consultants en bureaus met het oog op analyse en verbetering van de dienstverlening. Deze toegang is alleen toegestaan ​​zolang als nodig is om een ​​bepaalde functie uit te voeren. We werken alleen samen met externe bureaus waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze.

We zullen verzoeken om gegevens van de overheid en wetshandhavingsinstanties weigeren als we van mening zijn dat een verzoek te breed is of niet gerelateerd is aan het aangegeven doel. We kunnen echter wel meewerken als we van mening zijn dat de gevraagde informatie noodzakelijk en gepast is om te voldoen aan juridische procedures, om onze eigen rechten en eigendommen te beschermen, om de veiligheid van het publiek en een persoon te beschermen, om een ​​misdaad te voorkomen of om te voorkomen wat we redelijkerwijs kan worden beschouwd als illegale, wettelijk vervolgbare of onethische activiteit.

We delen of verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden. We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan marketeers of derden.

Grenzen van ons beleid

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de eigen verzameling en verwerking van gegevens door The Green Spark Plug Co Ltd. We werken alleen met partners, gelieerde ondernemingen en externe providers wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Als u een geregistreerde gebruiker bent op www.gsparkplug.com, zullen we u op de hoogte stellen met behulp van de contactgegevens die zijn opgeslagen in uw account. Als u deze site blijft gebruiken na wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Uw rechten en plichten

Als onze gebruiker heeft u het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U heeft het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U hebt het recht om alle persoonlijke informatie over u te corrigeren en bij te werken, en om te verzoeken dat deze informatie wordt verwijderd. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen met behulp van de tools in uw accountconfiguratiescherm.

U hebt het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, terwijl u het recht behoudt om uw persoonlijke gegevens voor uw eigen doeleinden te gebruiken. U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik van gegevens over u in beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd.

Neem gerust contact met ons op als u zich zorgen maakt of vragen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens en persoonlijke informatie.

De gegevensbeheerder van Green Spark Plug Co Ltd
Thomas Groen
[e-mail beveiligd]

De gegevensbeschermingsfunctionaris van Green Spark Plug Co Ltd
Thomas Groen
[e-mail beveiligd]

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Cookie beleid

We gebruiken cookies om uw ervaring met: www.gsparkplug.com. Dit cookiebeleid maakt deel uit van het privacybeleid van The Green Spark Plug Co Ltd en heeft betrekking op het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We bieden ook basisinformatie over services van derden die we kunnen gebruiken, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun service, hoewel ze niet onder ons beleid vallen.

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, moet u uw browser instrueren om cookies van ons te weigeren www.gsparkplug.com, met dien verstande dat we u mogelijk niet kunnen voorzien van sommige van uw gewenste inhoud en diensten.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u deze bezoekt, meestal met informatie over de website zelf, een unieke identificatiecode waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, aanvullende gegevens die dienen voor het doel van de cookie, en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelijk te maken (bijv. inloggen), om het gebruik van de site bij te houden (bijv. analyse), om uw gebruikersinstellingen op te slaan (bijv. tijdzone, meldingsvoorkeuren) en om uw inhoud te personaliseren (bijv. reclame, taal) .

Cookies die zijn ingesteld door de website die u bezoekt, worden normaal gesproken "first-party cookies" genoemd en volgen doorgaans alleen uw activiteit op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (dwz derden) zijn ingesteld, worden "cookies van derden" genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Soorten cookies en hoe we ze gebruiken

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw ervaring van een website en maken kernfuncties mogelijk zoals gebruikersaanmeldingen, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking. We gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Meestal is deze informatie anoniem en samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden over alle sitegebruikers, om bedrijven te helpen de gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door diensten van derden. We gebruiken prestatiecookies op onze site.

Functionele cookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en eventuele instellingen die u configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u op maat gemaakte, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door een service van een derde partij. We gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting-/advertentiecookies

Targeting-/advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter en geschikter is voor u en uw interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Dit helpt bedrijven de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de aan u gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door diensten van derden. Targeting-/advertentiecookies die door derden zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. We gebruiken targeting-/advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

We kunnen op onze websites externe bedrijven en personen in dienst nemen, bijvoorbeeld analyseproviders en inhoudspartners. We verlenen deze derden toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die ze leveren te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Aangezien we geen controle hebben over cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van The Green Spark Plug Co Ltd.

Onze privacybelofte voor derden

We beoordelen het privacybeleid van al onze externe providers voordat we hun diensten inschakelen om ervoor te zorgen dat hun praktijken overeenkomen met die van ons. We zullen nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengen of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of u ervoor kunt afmelden

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, kunt u uw browser opdracht geven om cookies van onze website te weigeren. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies helemaal te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website probeert een cookie in te stellen of bij te werken.

Als u op meerdere apparaten door websites bladert, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig invloed op uw ervaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.