Algemene voorwaarden

Welkom op onze website en eBay-winkel. Als u doorgaat met bladeren en gebruik maken van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van The Green Spark Plugs met u regelen met betrekking tot deze website.

De term "The Green Spark Plug Co" of "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website waarvan de statutaire zetel Unit 2, King Street Trading Estate, Middlewich, Cheshire, CW10 9LF is. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Door op de knop 'Accepteren' te klikken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Door het volgende elektronische bestelformulier in te vullen en te verzenden, doet u een aanbod om goederen te kopen, wat, indien aanvaard door ons, zal resulteren in een bindend contract.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing: De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch wij, noch enige derde partij geeft enige garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover toegestaan ​​door de wet. Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales.